News

septiembre 11 2020

Planes Diputación Foral de Bizkaia de impulso y cuidado del Empleo

KONTRATA30 Kualifikazioa duten gazteak kontratatzen laguntzeko programa
Incentivo a la contratación
de jóvenes con cualificación
   
Kontratazioak egiteko laguntza; 3.990 euro (gizonak), 4.560 euro (emakumeak) edo 5.700 euro (‘3R’ programan edo DEMA Agentziaren programetan parte hartzen dutenak). Bizkaiko Foru Aldundiak, Enplegu Planaren bidez, 250 langile baino gutxiagoko enpresei laguntzak ematen dizkie gazteak kontratatzeko (gazte horien prestakuntzaren arabera): Unibertsitateko titulazioarekin Erdi-mailako edo goi-mailako lanbide-heziketarekin Profesionaltasun-ziurtagiriarekin   Apoyo a la contratación de 3.990 euros (hombres), 4.560 euros (mujeres) o 5.700 euros (participantes en programa ‘3R’ o en programas de la Agencia DEMA). La Diputación Foral de Bizkaia, a través de su Plan para la Defensa del Empleo, concede a empresas con plantilla de menos de 250 personas apoyos a la contratación (de acuerdo a su formación) de jóvenes: con titulación universitaria con FP de grado medio o superior con certificado de profesionalidad  
Egin zure eskabidea, eta babestu enplegua. Haz tu solicitud y apuesta por el empleo.  
Informazio-telefonoa: 944 068 008 Teléfono de información: 944 068 008
Eskabideak: https://bit.ly/kontrataetamanten Solicitudes: https://bit.ly/kontrataymanten  

MANTEN Behin-behineko enplegua mantentzeko laguntza Mantenimiento del empleo eventual
     
Behin-behineko enplegua mantentzeko laguntza; gehienez 3.500 euro. Bizkaiko Foru Aldundiak, Enplegua Babesteko Planaren bidez, 3.500 eurorainoko laguntza emango die hamar langile edo gutxiago dituzten enpresei, behin-behineko langileak manten ditzaten. Egin zure eskabidea, eta babestu enplegua.   Apoyo al mantenimiento del empleo eventual de hasta 3.500 euros. La Diputación Foral de Bizkaia, a través de su Plan para la Defensa del Empleo, concede a empresas con plantilla de hasta diez personas una ayuda de hasta 3.500 euros para el mantenimiento de su personal eventual.
Egin zure eskabidea, eta babestu enplegua.   Haz tu solicitud y apuesta por el empleo.  
Informazio-telefonoa: 944 068 008 Teléfono de información: 944 068 008
Eskabideak: https://bit.ly/kontrataetamanten     Solicitudes: https://bit.ly/kontrataymanten    
   

KONTRATA Kontrataziorako pizgarria Incentivo a la contratación
   
Kontratazioa sustatzeko laguntza; gehienez 3.500 euro. Bizkaiko Foru Aldundiak, Enplegua Babesteko Planaren bidez, 3.500 eurorainoko laguntza emango die ehun langile baino gutxiago dituzten enpresei, COVID-19ak eragindako krisiaren ondorioz lanpostua galdu duten pertsonak kontrata ditzaten. Apoyo a la contratación de hasta 3.500 euros. La Diputación Foral de Bizkaia, a través de su Plan para la Defensa del Empleo, concede a empresas con plantilla de hasta cien personas una ayuda de hasta 3.500 euros para la contratación de personas que han perdido su puesto de trabajo a consecuencia de la crisis del COVID-19.  
Egin zure eskabidea, eta babestu enplegua. Haz tu solicitud y apuesta por el empleo.  
Informazio-telefonoa: 944 068 008 Teléfono de información: 944 068 008
Eskabideak: https://bit.ly/kontrataetamanten Solicitudes: https://bit.ly/kontrataymanten    

23 comments

  1. … [Trackback]

    […] There you will find 85278 more Info to that Topic: enkarterrigroup.com/ayudas-y-subvenciones/planes-diputacion-foral-de-bizkaia-de-impulso-y-cuidado-del-empleo/ […]

  2. … [Trackback]

    […] Read More on on that Topic: enkarterrigroup.com/ayudas-y-subvenciones/planes-diputacion-foral-de-bizkaia-de-impulso-y-cuidado-del-empleo/ […]

  3. … [Trackback]

    […] Read More on that Topic: enkarterrigroup.com/ayudas-y-subvenciones/planes-diputacion-foral-de-bizkaia-de-impulso-y-cuidado-del-empleo/ […]

Comentarios no permitidos